酹江月(乙未白莲待廷对)

作者: 宋代    赵师侠
斜风疏雨,正无聊情绪,天涯寒食。烟重云娇春烂熳,却得轻寒邀勒。柳褪鹅黄,池添鸭绿,桃杏浑狼藉。乱山深处,尚留些子春色。
海燕未便归来,踏青斗草,谁与同寻觅。杜宇多情芳树里,只管声声历历。似劝行人,不如闻早,作个归消息。休教肠断,梦魂空费思忆。

xié fēng shū yǔ ,zhèng wú liáo qíng xù ,tiān yá hán shí 。yān zhòng yún jiāo chūn làn màn ,què dé qīng hán yāo lè 。liǔ tuì é huáng ,chí tiān yā lǜ ,táo xìng hún láng jiè 。luàn shān shēn chù ,shàng liú xiē zǐ chūn sè 。
hǎi yàn wèi biàn guī lái ,tà qīng dòu cǎo ,shuí yǔ tóng xún mì 。dù yǔ duō qíng fāng shù lǐ ,zhī guǎn shēng shēng lì lì 。sì quàn háng rén ,bú rú wén zǎo ,zuò gè guī xiāo xī 。xiū jiāo cháng duàn ,mèng hún kōng fèi sī yì 。
斜风疏雨,正无聊情绪,天涯寒食。烟重云娇春烂熳,却得轻寒邀勒。柳褪鹅黄,池添鸭绿,桃杏浑狼藉。乱山深处,尚留些子春色。
海燕未便归来,踏青斗草,谁与同寻觅。杜宇多情芳树里,只管声声历历。似劝行人,不如闻早,作个归消息。休教肠断,梦魂空费思忆。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

酹江月(乙未白莲待廷对)作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠